Články

 

Na této stránce jsou umístněny nejenom články přímo od Dr. Leopolda Procházky, ale i články jiných autorů.

Článek k 52 výročí úmrtí Leopolda Procházky

Dr. Leopold Procházka - V ledové oblasti Buddhova učení

Sigálóváda-sutta Rady Sigálovi

Bhikkhu Gavésakó — Pravidla buddhistických mnichů (PDF)