Životopis

Dr. Leopold Procházka se narodil se r. 1879 v Praze, po studiích působil jako technický inženýr ve státních službách. Žil v Plzni, kde již od dvacátých let pořádal veřejné přednášky o „probuzenském“ učení, jak mu sám rozuměl a uplatňoval ho ve svém životě. Knihy, které „částečně prožil, zčásti přeložil, sestavil, náplní opatřil a napsal“, prodával hluboko pod cenou, aby tak napomohl šíření „spásné nauky“. Tyto texty byly po dlouhou dobu – více než polovinu století – jediným výkladem Buddhova učení, který českému čtenáři podával někdo, kdo sám žil podle jeho ideálů. Dodnes z nich dýchá přátelský pocit a ochota sdílet to, co sám autor rozpoznal jako nanejvýš cenné. Na začátku druhé světové války, krátce po okupaci německými vojsky, byl však Leopold Procházka v Plzni zatčen pro poslouchání anglického rozhlasu a odsouzen k pěti letům káznice. Z vězení byl propuštěn až roku 1944 poté, co u něj propukla smrtelná choroba, a po čtrnácti dnech strádání, byť vnitřně zcela vyrovnán, zemřel po operaci v Praze. Bylo mu tak znemožněno uskutečnit svůj životní cíl, totiž stát se buddhistickým mnichem na Cejlonu, či alespoň vybudovat první buddhistické centrum v Československu.